Zwroty i reklamacje

1. Reklamacje

 1. Informujemy, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłączamy odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. W przypadku dostawy produktu za pośrednictwem przewoźnika, prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki, a wszelkie uszkodzenia produktów prosimy spisać w protokole szkody w obecności kuriera.
 3. Prosimy, aby zgłoszenia dot. niezgodności z umową zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dctcbus.pl.
 4. Informujemy, że całkowita odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy (klienta), z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy (klienta).

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Konsument, tj. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym przypadku konsumentem, w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014 poz. 827) zawierająca umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Adama Mickiewicza, 37/42, 59-300 Lubin, lub na adres poczty elektronicznej: sklep@dtcbus.pl

  ADRES DO DOKONANIA ZWROTU:

           DTC TIR Jakub Ława
           Pysząca 8a
           56-120 Brzeg Dolny
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl